Tarieven instrumentale lessen cursusjaar 2020-2021

Lessen online volgen is mogelijk via Skype of Facetime

Kosten voor online lessen:

30 minuten per les p.p                                                                            € 22,00

Online lespakket voor viool/piano                                                         €100,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knipkaart 10 lessen p.p.                                                                          €220,00

Knipkaart volg. incl. BTW 21 % p.p.                                                     €242,00

* Lessen aan leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW, boven 21 jaar zijn BTW plichtig.

We verzoeken u vriendelijk de factuur voor de eerste les van de kaart te voldoen.

Bij eerder stoppen dan einde leskaart is er geen restitutie van lesgeld mogelijk!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributie koren Zanggroep Allure / Singin koor Zeist                   € 20,00 per maand.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teambuilding op aanvraag offerte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden

* Gedurende de korte schoolvakanties van het basisonderwijs in de regio Utrecht en noord Holland worden er geen lessen gegeven.

* De leskaart is 13 weken geldig, waarbij de vakanties en afzeggen van Désirée niet worden meegeteld.

* De lessen die tijdig, dus minimaal 12 uur van te voren, worden afgezegd schuiven ook door.

* Bij te laat afzeggen worden de lessen wel gewoon doorberekend.

Wat te doen als men niet aanwezig kan zijn in de les?

In ieder geval dit tijdig doorgeven (minimaal 1 werkdag van tevoren) via telefoonnummer 06-51892737. Bij geen gehoor kunt u uw boodschap inspreken op de voicemail. Als u te laat of niet afmeldt wordt de les in rekening gebracht.