Tarieven instrumentale lessen cursusjaar 2020-2021

Voor ouders die geen muzieklessen kunnen veroorloven is er een mogelijkheid om een bijdrage aan te vragen via het cultuurfonds. Meer informatie kunt u vinden op de website van het cultuurfonds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knipkaart 10 lessen per persoon                                                              € 220,00

Knipkaart volwassenen incl. BTW 21 % per persoon                             € 242,00

* Lessen aan leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW, boven 21 jaar zijn BTW plichtig.

We verzoeken u vriendelijk de factuur voor de eerste les van de kaart te voldoen.

Bij eerder stoppen dan einde leskaart is er geen restitutie van lesgeld mogelijk!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Singinkoor les Zeist                                                                                  € 20,00 incl. 21% BTW per maand.

Inschrijfgeld                                                                                               € 25,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teambuilding op aanvraag offerte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden

* Gedurende de korte schoolvakanties van het basisonderwijs in de regio Utrecht en noord Holland worden er geen individuele, ensemble, koorlessen gegeven.

* De leskaart is 13 weken geldig, waarbij de vakanties en afzeggen van Désirée niet worden meegeteld.

* De lessen die tijdig, dus minimaal 12 uur van te voren, worden afgezegd schuiven ook door.

* Bij te laat afzeggen worden de lessen wel gewoon doorberekend.

Wat te doen als men niet aanwezig kan zijn in de les?

In ieder geval dit tijdig doorgeven (minimaal 1 werkdag van tevoren) via telefoonnummer 06-51892737. Bij geen gehoor kunt u uw boodschap inspreken op de voicemail. Als u te laat of niet afmeldt wordt de les in rekening gebracht.

Er is geen restitutie van lesgeld mogelijk.