Wat sport is voor het lichaam, is muziekbeoefening voor de geest.

Muziek is één van de het belangrijkste middelen,  die gebruikt wordt om stress te verlichten c.q. te voorkomen. Diverse wetenschappelijke studies hebben bewezen dat het een zeer belangrijke invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden. Het gezamenlijk musiceren versterkt het groepsgevoel en discipline. 

 Muziek als inspiratiebron.

Regelmatig blijkt dat het niet zo eenvoudig is om als team op de werkvloer optimaal te presteren.

Als manager van een team of bedrijf is het voor u echter wel van groot belang dat het functioneren van uw medewerkers zo gunstig mogelijk wordt beïnvloed, zodat er voor uw werknemers een (blijvende) plezierige werksituatie ontstaat waarbij teamwork één van de belangrijkste bestanddelen vormt. Samenwerking is in elke organisatie een belangrijk element voor het succes van de bedrijfsactiviteiten.

Met het gezamenlijk maken van muziek wordt men gedwongen om een eindresultaat te creëren, waarmee iedereen tevreden is.

Gezamenlijk musiceren creëert de mogelijkheid te ontdekken:

- hoe een team werkt.

- hoe een team in elkaar zit.

- hoe de onderlinge samenwerking verloopt 

Waar gaat het over in muziek en teamwork:

Binnen muziek onderscheid je dynamiek, ritme, melodie en harmonie.

Hoe luister je?

Hoe stem je af?

Hoe werk je samen?

Hoe blijven de deelnemers gemotiveerd?

Bij teambuilding activiteiten kunnen we ook een ensemble of klein orkest inzetten.